travel news

ทุ่งหินเทิน

Posted on

คงให้ความรู้สึกน่าพิศวงไม่น้อยถ้าจู่ๆ คุณได้พบกับทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยก้อนหินขนาดใหญ่วางซ้อนกันราวกับ มีมือที่มองไม่เห็นมาจัดวางไว้อย่างตั้งใจอย่างไรอย่างนั้น และความรู้สึกนี้คงเกิดขึ้นแวบแรกที่คุณได้มาเยือนทุ่งหินเทิน อันเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่สร้างสวนหินธรรมชาติอันสวยงามแปลกตาแห่งนี้ และน่าสนใจไปกว่านั้น เมื่อการศึกษาทางธรณีวิทยาพบว่า ก้อนหินเหล่านี้เป็นหินแกรนิตที่มีอายุถึง 210 ล้านปี

health news

การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ

Posted on

ตั้งแต่ลืมตาดูโลก การเปลี่ยนแปลงในร่างกายของคนเราเกิดขึ้นตลอดเวลา จากทารกตัวน้อยจนกลายเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว และเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อย ๆ ถึงวัยผู้สูงอายุ ร่างกายเริ่มเสื่อมถอยตามกาลเวลา ดังนั้น วัยสูงอายุจึงเป็นวัยที่ต้องใส่ใจสุขภาพของร่างกายและจิตใจสูงกว่าวัยอื่น ๆ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมอย่างเห็นได้ชัด