news

ลวนลาม – คุกคามทางเพศ ขึ้นอยู่กับชุดที่ใส่จริงหรือ?

Posted on

เทศกาลสงกรานต์ ในสัปดาห์หน้าเป็นช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานของคนไทย และ ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย ขณะเดียวกัน ความห่วงใยเรื่อง การลวนลาม หรือ คุกคามทางเพศ กลับมาพร้อมๆ กับคำพูดที่ว่า ผู้หญิงควรแต่งตัวมิดชิด ! ไม่ยั่วผู้ชาย ! ซึ่งความจริงแล้ว การถูกลวนลาม หรือ ลามไปจนถึง ถูกคุกคามทางเพศ เป็นเพราะ “เสื้อผ้า” ที่ฝ่ายหญิงสวมใส่จริงหรือไม่