news

ประชากรสูงอายุของประเทศไทยจะกลายเป็นปัญหาร้ายแรง

ประชากรสูงอายุของประเทศไทยจะกลายเป็นปัญหาร้ายแรงต่อราชอาณาจักรหากประชาชนของตนไม่ได้เริ่มลงทุนระยะยาวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเกษียณอายุของตนเตือนราษีสุจริตกุลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมูลค่าตลาดสูงสุดถึงร้อยละ 115 ของ GDP ของประเทศและเป็นหนึ่งในระบบการลงทุน

ในตลาดหุ้นอาเซียนและใหญ่ที่สุดในโลก อย่างไรก็ดีมีเพียง 3.5 ล้านคนเท่านั้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยมีประชากรเพียงไม่ถึง 69 ล้านคน
“โครงสร้างหุ้นไทยจะพุ่งสูงขึ้นหรือยังคงขยายตัวต่อไปหรือไม่?” จัดโดยสำนักข่าวกรุงเทพฉบับประจำปี 2554 ที่จัดโดย บริษัท กรุงเทพ ธนากิจ ประชากรไทยมีอายุมากโดยเร็วถึง 17.1% ของประชากรไทยปัจจุบันคือผู้สูงอายุ ในฐานะที่เป็นสัดส่วนของจำนวนประชากรทั้งหมดนี้ทำให้ผู้สูงอายุในประเทศไทยเป็นอันดับที่สองในภูมิภาคอาเซียนโดยมีสิงคโปร์อยู่ที่ 19.6 เปอร์เซ็นต์และเป็นประเทศที่มีอัตราการว่างงานอยู่ 11.1%