health news

กฎระเบียบของรัฐแบบดั้งเดิม

ผลที่ได้รับเป็นที่น่าตื่นเต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่ากฎระเบียบของรัฐแบบดั้งเดิมซึ่งมีข้อ จำกัด เกี่ยวกับ opioids จำนวนมากยังไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีผลกระทบอย่างมาก ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นถึงเหตุผลหลายประการที่ทำให้การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่น่าหวังมากขึ้นรวมทั้งความเรียบง่ายของตัวอักษรที่ตัวยายังคงช่วยให้แพทย์ตัดสินใจ

ได้เมื่อไรจะกำหนดยาแก้ปวด opioid และเป็นข้อมูลทางคลินิกที่ขาดหายไป การแทรกแซงนี้สามารถปรับขนาดได้อย่างง่ายดายทั่วประเทศเนื่องจากรัฐและทรัพยากรแห่งชาติที่มีอยู่แล้วติดตามข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสียชีวิตจากยาเกินขนาดที่เกี่ยวข้องกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาผิดกฎหมาย “การแทรกแซงที่ใช้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมเพื่อกระตุ้นให้แพทย์แก้ไขหลักสูตรนี้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำเพราะพวกเขารักษาเอกราชของแพทย์เพื่อตัดสินใจว่าจะดูแลผู้ป่วยของพวกเขาได้ดี